L 12 Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.).

Lovforslaget har overordnet til formål at øge graden af energieffektivisering i det danske samfund. Lovforslaget ændrer:

- reglerne om ecodesign og energimærkning for at sikre et effektivt tilsyn med overholdelse af de regler, der følger af ecodesigndirektivet og energimærkningsdirektivet, da et mere effektivt tilsyn vil bidrage til at opnå energibesparelser, bedre forbrugerbeskyttelse og forbedre konkurrencevilkårene for erhvervslivet,

- reglerne om energimærkning i bygninger for at præcisere, hvem der har forpligtelsen til at få udarbejdet energimærkning i bygninger, der indeholder ejer- eller andelslejligheder,

reglerne om Bedre Bolig-ordningen for at lette godkendelseskravene for bedre bolig-rådgiverne med henblik på at gøre det lettere at drive virksomhed som bedre bolig-rådgiver og

- reglerne om fjernkøling og fremme af besparelser i energiforbruget for at sikre fjernkølingskunder samme rettigheder som el-, naturgas- og fjernvarmekunder til at modtage fakturering en gang årligt og til at modtage faktureringsoplysninger op til fire gange årligt.

Vedtaget 109 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1876 af 29. december 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.