L 30 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller).

Lovforslagets formål er at nedsætte støtten for vindmøller med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation (husstandsvindmøller). Nedsættelsen sker ved at indføre en aftrapningsordning, der indebærer en gradvis nedsættelse af afregningsprisen, en begrænset ansøgningspulje og en kortere støtteperiode. Nedsættelsen vil omfatte ansøgninger om støtte, som modtages fra datoen for lovforslagets fremsættelse, den 21. oktober 2015.

Fremsat den: 21. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1877 af 29. december 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.