L 90 Forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet).

Lovforslaget giver Energistyrelsen mulighed for at fastsætte brugskrav i tilladelser, der udstedes på baggrund af en auktion eller et udbud. Brugskrav medvirker til at sikre en effektiv frekvensudnyttelse til gavn for udbygningen af den digitale infrastruktur og forhindrer, at selskaber opkøber tilladelser blot for at holde konkurrenter ude af markedet. Lovforslaget giver endvidere energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for at fastsætte vilkår i tilladelser om, at en tilladelsesindehaver ikke i må overdrage tilladelsen til en aktør, der har været udelukket i den pågældende auktion eller udbud. Hermed sikres, at en regel om udelukkelse af en aktør i en auktion eller et udbud ikke kan omgås.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 11. februar 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 131 af 16. februar 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev L90 fremsættelse
Høringssvar L90
Høringsnotat L90

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 4/2-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om risiko for, at en frist for brugskrav kan blive så kort, at en potentiel erhverver skal have foretaget investeringer i teknisk udstyr, inden en eventuel tilladelse kan erhverves, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm., om det vil være hensigtsmæssigt at indføre en maksimal grænse på 2 år for begrænsning af mulighederne for overdragelse af tilladelser udstedt ved auktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor i Danmark der er en manglende mobildækning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om oplysninger, som afdækker den manglende dækning henholdsvis indendørs og udendørs, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, i hvilket omfang højere krav til dækning eller opfølgning på manglende dækning vil kunne sikres inden for gældende lovgivning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.