L 92 Forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Lovforslagets formål er at fastsætte rammerne for salg og anvendelse af elektriske og elektroniske apparater, radioudstyr og faste anlæg som f.eks. elkedler, mikrobølgeovne, støvsugere, mobiltelefoner, babyalarmer, tv-apparater, malkeanlæg og faste elektroniske kommunikationsnet. Med lovforslaget præciseres reglerne og målrettes de erhvervsdrivende på markedet for at gøre det lettere at forstå og overholde reglerne. Lovforslaget gennemfører direktivet om elektromagnetiske forhold, radioudstyrsdirektivet og direktivet om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. marts 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 260 af 16. marts 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev L92 fremsættelse
Høringsnotat L92
Høringssvar L92

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L 92 (radioudstyrsloven)

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

3. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 25/2-16

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.