L 93 Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.

Lovforslagets formål er at sikre en midlertidig løsning på en potentiel diskrimination, som Europa-Kommissionen har påpeget i det danske PSO-system. Lovforslaget bemyndiger således energi-, forsynings- og klimaministeren til at gennemføre et såkaldt pilotudbud af 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst et andet EØS-land. Det betyder, at de 2,4 MW vil blive konkurrenceudsat i Danmark og i mindst et andet EØS-land. Partierne bag aftalen om den danske energipolitik 2012-2020 (S, DF, V, EL, RV, SF og KF) har i oktober 2014 tilsluttet sig pilotudbuddet. Udbuddet og den efterfølgende indgåelse af kontrakter forventes gennemført i 2016 med mulighed for udbetaling af pristillæg tidligst fra den 1. januar 2017.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. marts 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 261 af 16. marts 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev - L93
Høringsnotat - L93
Høringssvar - L93

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 25/2-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om anlægsprisen (cirka) på et anlæg på 2,4 MW og om, hvor mange kvadratmeter det vil dække, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om mulighederne for at fremme, at solcellerne bliver installeret på bygninger eller i forbindelse med tekniske anlæg og ikke på nuværende landbrugsarealer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke større solcelleanlæg (over 1 MW) der er i Danmark, og om deres placering på henholdsvis bygninger, i forbindelse med tekniske anlæg (som ved Lynetten) eller på arealer, der indtil opsætningen var landbrugsjord, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om ejeren af solcelleanlægget kan være en anden end den, som ejer matriklen, hvor solcellerne opstilles, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at halvdelen af den samlede installerede effekt på 20 MW ved udbuddet øremærkes til anlæg under 400 kW, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.