L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Lovforslaget udmønter "Aftale om en BoligJobordning i 2015-2017" fra den 29. juni 2015 og "Aftale

om en Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017" fra den 6. november 2015 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Aftalerne går ud på at omlægge boligjobordningen fra 2016, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Med lovforslaget foreslås det at indføre en grøn boligjobordning i 2016 og 2017, der giver fradrag for lønudgifter til hjælp og grøn istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig samt tilslutning til bredbånd.

Det foreslås således, at boligjobordningen fra 2016 udvides med en række nye grønne håndværksydelser. Samtidig fjernes fradragsretten for ikke-grønne håndværksydelser. Der sker ingen ændringer for de hidtil omfattede serviceydelser i hjemmet.

Den nye ordning vil fra 2016 give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for arbejde, der udføres den 1. januar 2016 og senere.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 11. februar 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 134 af 16. februar 2016

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 95 - høringsnotat DOK139063022X
L 95 - høringssvar

Bilag 3

Henvendelse af 18/1-16 fra Arbejderforbundet Blik & Rør

Bilag 4

Henvendelse af 19/1-16 fra Blik- og Rørarbejderforbundet vedrørende præsentation til foretræde for udvalget

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 7

Henvendelse af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApS
Grøn Bolig job ordning. Høringssvar. Version 2. Martin Dietz 18.12.2015. slut
boligjob_solceller

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 4. februar 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til artikel ” Sidste chance: Få din mor til at passe dit barn – og træk det fra i skat” til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-16 fra Arbejderforbundet Blik & Rør, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen ved Grøn boligjobordning 2016 og 2017, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApS, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.