L 69 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der er enige om at reducere registreringsafgiftssatsen for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler.

Det foreslås at ændre registreringsafgiftsloven, så afgiftssatsen på 180 pct. for disse køretøjer ændres til 150 pct.

For en mellemstor familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca. 10.000-20.000 kr. mindre i registreringsafgift. Den præcise afgiftsreduktion afhænger af den konkrete bilmodel.

Det foreslås, at nedsættelsen af registreringsafgiften træder i kraft den 1. januar 2016 og tillægges tilbagevirkende kraft fra fremsættelsen af lovforslaget.

Fremsat den: 20. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1892 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.)
Oversendelse - FT [DOK135672620]X
ResumeFL2016201115 [DOK135672689]X
Lovforslag som fremsat [DOK135672710].PDF

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 19/11-15 fra Det Økologiske Råd

Bilag 4

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema - L69X
L 69 - samlede høringssvar.PDF

Bilag 5

Henvendelse af 20/11-15 fra DACF Dansk Autocamper Forening

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 11/12-15 fra DACF Dansk Autocamper Forening
Henv. fra DACF, Dansk Autocamper Forening
Folketinget Skatteudvalget PP uddelings
Folketinget Skatteudvalget
Autocamper Afgiftsmodel

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Henvendelse af 15/12-15 fra Bilbranchen

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 12

Henvendelse af 15/12-15 fra Finans og Leasing

Bilag 13

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-15 fra Det Økologiske Råd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for, hvor meget billigere det vil blive at forhøje reparationsgrænsen fra 65 pct. til 75 pct. efter nedsættelsen af registreringsafgiften i L69 fra 180 pct. til 150 pct., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at foretage et regneeksempel for en brugt importeret bil, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at underbygge og udrede skønnet af de positive effekter på arbejdsudbuddet ved en nedsættelse af registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct., til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for omfanget af adfærdseffekterne ved en nedsættelse af registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-15 fra DACF Dansk Autocamper Forening vedrørende foretræde om afgifter på autocampere, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for, hvad grundlaget er for vurderingen af SKATs brug af 2-4 årsværk i januar og februar 2016 i forbindelse med administrationen af tilbagebetalingen for biler indregistreret i perioden fra den 20. november 2015 til den 31. december 2015, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 11/12-15 fra DACF Dansk Autocamper Forening, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor meget billigere henholdsvis en benzinbil og en dieselbil, der i dag har en forbrugerpris på henholdsvis 100.000 kr., 200.000 kr., 500.000 kr., 1 mio. kr. og 2 mio. kr., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 69 - svar på spørgsmål 9 DOK138487353X

Spm. 10

Spm. om, hvad der skyldes antagelsen om øget arbejdsudbud, og hvad der skyldes øget køb af biler m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 69 - svar på spørgsmål 10 DOK138501676X

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra Bilbranchen, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.