L 14 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil. (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.).

Med lovforslaget forslås det, at forlænge afregningsperioden fra uge til måned for væddemål og onlinekasino, at ændre gebyrerne for betaling af Spillemyndighedens tilsyn, at årsredegørelser indsendes til Spillemyndigheden fremfor at blive offentliggjort og at reducere ansøgningsgebyret i forbindelse med ansøgning om fornyelse af eksisterende tilladelser til væddemål og/eller onlinekasino.

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om justering af spillelovgivningen vedrørende væddemål og onlinekasino, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 11. december 2014.

Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L 173 – 2014-15 (1. samling), som er blevet delt i to.

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 8. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1573 af 15. december 2015

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar samlet

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 19. november 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.