L 15 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).

Med lovforslaget forslås det bl.a., at ophæve muligheden for at få nedslag i afgiften for udlodninger til almennyttige foreninger med henblik på at stoppe svindel med udlodninger, natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse spilafhængighed, at lempe reglerne for afholdelse af pokerturneringer.

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om justering af spillelovgivningen, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 11. december 2014.

Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L 173 – 2014-15 (1. samling), som er blevet delt i to.

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 8. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1574 af 15. december 2015

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema DOK129595308X
06-10-2015 - Opflgn. høringssvar SKM.PDF

Bilag 3

Henvendelse af 28/10-15 fra Dan Automater Struer A/S

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 4/11-15 fra Løvvangen Bowling Klub

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar samlet

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 19/11-15 fra Dan Automater Struer A/S

Bilag 10

Betænkning afgivet den 19. november 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ændring af afgiften pr. spilleautomat fra årlig til månedlig afregning, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 28/10-2015 fra Dan Automater Struer A/S, jf. L 15 - bilag 3.

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-15 fra Løvvangen Bowling Klub, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-15 fra Dan Automater Struer A/S, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.