B 160 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere.

Forslagsstillerne foreslår, at regeringen pålægges at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere. Dette skal ske ved, at skattestigningerne på generationsskifter i familieejede virksomheder rulles tilbage (genindførelse af punkt 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982).

Fremsat den: 8. april 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.