B 136 Forslag til folketingsbeslutning om en lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. samt en lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct.

Forslagsstillerne foreslår, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte de nødvendige lovforslag for at lette registreringsafgiften med 1 pct. og at lade det finansiere gennem en lettelse af benzin- og dieselafgiften med 1 pct.

Fremsat den: 27. marts 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.