B 102 Forslag til folketingsbeslutning om fortsat afgiftsfritagelse for elbiler m.m.

Forslagsstillerne foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler m.m. i foreløbig 4 år ved f.eks. at forlænge den eksisterende finansieringsmodel.

Fremsat den: 24. marts 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.