B 97 Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver.

Forslagsstillerne foreslår, at Folketinget skal pålægge regeringen inden udgangen af folketingsåret 2014-15 at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter m.m., som fjerner SKATs ret til uden en dommerkendelse at have

adgang til private haver.

Fremsat den: 18. marts 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.