L 75 Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en aftale om ændring af den dansk-færøske protokol om beskatning af pensioner til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1996.

Aftalen ændrer den eksisterende dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, sådan at pensioner vil kunne beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis modtageren har haft fradrag i denne del af riget for indbetalinger, eller hvis bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var blevet beskattet i denne del af riget.

Ændringen vedrører ikke sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser, dvs. folkepension m.v.

Aftalen træder i kraft, når begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har virkning for indkomstår, der påbegyndes fra og med 1. januar 2015.

Fremsat den: 19. november 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1485 af 23. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.