B 26 Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til turismeerhvervet.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at afsætte en pulje på 50 mio. kr., der målrettes skatte- og afgiftslettelser m.v. for turismeerhvervet. Formålet er at styrke turismeerhvervets konkurrenceevne. Forslaget foreslås finansieret som led i finansloven for 2015.

Fremsat den: 14. november 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.