B 29 Forslag til folketingsbeslutning om aflysning af stigningen i forbrugsafgifterne i 2015.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte lovforslag, der aflyser den planlagte indeksering af forbrugsafgifterne i 2015. Formålet er at undgå, at den planlagte stigning i forbrugsafgifterne gennemføres, idet stigende forbrugsafgifter vil medføre store administrative omkostninger for de mange produktionsvirksomheder, der skal tilpasse deres produktionsapparat til de højere afgifter.

Forslaget foreslås finansieret som led i finansloven for 2015.

Fremsat den: 14. november 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.