L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).

Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forsker-skatteordningen fra 70.600 kr. til 60.600 kr. (2014-niveau) månedligt

Forslaget har til formål at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark.

Forslaget udmønter en del af regeringens aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering – Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft.

Fremsat den: 12. november 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 18. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1504 af 23. december 2014

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
L 63.Høringsskema
L 63.høringssvar.PDF

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.