L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), SF og Enhedslisten har den 3. oktober 2014 opnået en forståelse om en pensionspakke.

Det foreslås for det første at forlænge den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 procentpoint med ét år til 2015 af overførsler, herunder konverteringer, af en fradragsberettiget kapitalpension eller supplerende engangsydelse til en ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum.

Det foreslås for det andet at nedsætte afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond med 2,5 procentpoint.

Den nedsatte afgift anvendes for det første på udbetalinger, som kontohaverne anmoder om fra Det foreslås endvidere, at beløb, der den 1. januar 2015 eller senere overføres fra LD til en kapitalpension, ved rettidig udbetaling behandles på samme måde, som hvis de var blevet stående i LD i relation til muligheden for afgiftsnedsættelse.

Fremsat den: 5. november 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1531 af 27. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema_L55
Høringssvar_L55

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Bilag 7

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. beh. stillet den 15. december 2014 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren er enig i, at statsfinansielle problemer ikke bør løses ved hjælp af engangsindtægter, men ved at tilpasse de offentlige udgifter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange mia. kr. man samlet har fået i statskassen ved fremrykningen af beskatningen på kapitalpensioner, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man kan konkludere, at overforbruget på finansloven finansieres af fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner og lønmodtagernes dyrtidsfond, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår regeringen fandt ud af, at det som følge af svækkede vækstforudsætninger ville være nødvendigt at lave en pensionspakke, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.