B 9 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand.

Beslutningsforslaget går ud på at gennemføre et forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand. Hensigten er dels at modvirke den sociale slagside ved grønne afgifter, dels at øge motivationen til at reducere overforbrug.

Fremsat den: 10. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.