B 2 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte lovforslag, der skal sikre, at alle typer af tatoveringer pålægges almindelig moms på 25 pct.

Forslagsstillerne peger på, at tatovører, der arbejder med egne kunstneriske forslag og tegner på fri hånd er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, hvorimod tatovører, der tatoverer efter skabelon, har pligt til at betale almindelig moms på 25 pct. Da det er svært at holde kontrol med, at typen af tatoveringer stemmer overens med den betalte moms, foreslår forslagsstillerne, at alle tatoveringer bliver pålagt almindelig moms.

Forslaget vil bidrage til lige konkurrencevilkår inden for tatovørbranchen.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.