L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Lovforslaget går ud på at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Protokollen blev underskrevet den 22. juli 2014.

Protokollen medfører , at Danmark fremover kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark, og arbejder i Irland, af deres lønindkomst. Desuden medfører ændringen, at Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark, og arbejder om bord på et fly eller skib i international trafik for et irsk luftfartselskab eller rederi. Den danske skat af lønindkomsten nedsættes med en evt. betalt irsk skat, dog højst den danske skat af indkomsten.

Med protokollen bringes den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst i overensstemmelse med, hvad der i mange år er aftalt i de andre danske overenskomster, ligesom det sikres, at personer, der er hjemmehørende i Danmark, også beskattes i Danmark efter danske regler. Med protokollen er der således bl.a. taget et skridt i den rigtige retning i kampen mod social dumping i luftfarten.

Lovforslaget skønnes at medføre et årligt merprovenu på ca. 6 mio. kr. Forslaget skønnes at medføre administrative engangsomkostninger på ca. 25.000 kr. til systemtilretninger.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1363 af 16. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Henvendelse af 18/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Bilag 4

Henvendelse af 25/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Bilag 5

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Bilag 6

Henvendelse af 3/12-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.