L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg.

Protokollen, som blev undertegnet den 9. juli 2013, gør det muligt for Danmark at beskatte pensioner m.v., der udbetales fra Danmark til en modtager i Luxembourg.

Lovforslaget har en overgangsregel, som præciserer, at personer, som på underskrivelsesdagen var hjemmehørende i Luxembourg og fritaget for dansk beskatning

af pension efter den hidtidige affattelse af overenskomsten, ikke bliver omfattet af den nye affattelse af overenskomsten.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 18. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1472 af 19. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Henvendelse af 31/10-14 fra Ernst & Young
Henvendelse til Folketingets Skatteudvalg
Cover letter

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Henvendelse af 5/11-14 fra Ernst & Young
Yderligere henvendelse til Folketingets Skatteudvalg
Cover letter2

Bilag 5

Henvendelse af 12/11-14 fra Ernst & Young

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Korrektion af en oplysning i lovforslaget om størrelsen af pensioner fra Danmark til Luxembourg i 2012

Bilag 9

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/10-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 1/11-14, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 5/11-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til den interne henvendelse af 1/12-14, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.