L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

L 7

Lovforslaget går ud på at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Protokollen blev underskrevet den 10. oktober 2013.

Protokollen indeholder en ændret affattelse af overenskomstens artikel om udveksling af oplysninger. Artiklens ordlyd følger nu den nyeste internationale standard. Ændringen sikrer de to lande de bedste muligheder for at yde hinanden bistand i skattesager. Det er særligt fremhævet, at overenskomsten også giver mulighed for, at embedsmænd fra det ene land kan deltage i skatteundersøgelser i det andet land.

Protokollen skal ses i sammenhæng med igangværende internationale bestræbelser, støttet af såvel Danmark som Indien, for at bekæmpe skatteunddragelse og skatteflugt.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien har også virkning mellem Færøerne og Indien, og det vil protokollen også få.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1364 af 16. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke beføjelser indiske embedsmænd har i forbindelse med den form for samarbejde, hvor de danske skattemyndigheder tillader, at repræsentanter for de indiske skattemyndigheder er til stede ved en skatteundersøgelse, som de danske skattemyndigheder foretager hos en person eller en virksomhed i Danmark, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om der i formuleringen ”som udgangspunkt" ligger, at der kan være tilfælde, hvor de danske myndigheder ikke bestemmer vilkårene, og kan ministeren nævne eksempler på disse tilfælde, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens svar på spørgsmål 1 skal opfattes således, at der ikke tidligere er indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en lignende artikel 2, og at dette ikke er artikel man fremover vil tilføje, med mindre det kræves af det andet land, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at garantere at indiske embedsfolk ikke har nogen beføjelser ved en skatteundersøgelse, som danske myndigheder foretager i Danmark, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse om indiske embedsfolk f.eks. må udspørge eller bede om oplysninger direkte fra danske skatteydere eller virksomheder, hvis de deltager i en skatteundersøgelse, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.