L 199 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven ogkildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.).

Loven indeholder følgende elementer:

-Aktionærlån beskattes ved optagelsen af lånet, så eksisterende skattemæssige incitamenter til optagelse af aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskaber fjernes.

-Forskudsprocessen ændres med henblik på at sikre en mere korrekt forskudsskat fra borgerne bl.a. ved løbende, automatiske ændringer af forskudsopgørelsen ved indberetninger om renteændringer fra den finansielle sektor.

Der henvises endvidere til omtalen under L 199 og L 199 B.

Vedtaget 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, Joachim B. Olsen (LA), KF) 3 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 3

Meddelelse om at høringssvar og - notat om ny feltlåsningsbekendtgørelse er omdelt på alm. del - bilag 332.

Bilag 4

Henvendelse af 20/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 5

Henvendelse af 24/8-12 fra CORIT Advisory P/S

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 8

Henvendelse af 28/8-2 fra Danske Advokater

Bilag 9

Henvendelse af 28/8-12 fra Deloitte

Bilag 10

Henvendelse af 29/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Danske Advokater

Bilag 12

Henvendelse af 29/8-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Deloitte

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra CORIT Advisory P/S

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 31/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 19

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 20

3. udkast til betænkning

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 23

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 24

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Bilag 25

1. udkast til tillægsbetænkning

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.