L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.).

Lovforslaget er et led i aftalen af 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om Skattereformen. Forslaget udmønter en række af initiativerne nævnt under aftalepunktet »Strammere regler for kontrol (øget efterrettelighed)«. Et led heri er den aftale som regeringen den 4. juni 2012 indgik sammen med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at finansiere gennemførelsen af forbedrede afskrivningsregler i 2012 og 2013 ved feltlåsning af de selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelse (»Investeringsvinduet«).

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 199 høringssvar del 1
Høringsskema [DOK9852937]
L 199 høringssvar del 2

Bilag 3

Meddelelse om at høringssvar og - notat om ny feltlåsningsbekendtgørelse er omdelt på alm. del - bilag 332.

Bilag 4

Henvendelse af 20/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 5

Henvendelse af 24/8-12 fra CORIT Advisory P/S

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 8

Henvendelse af 28/8-2 fra Danske Advokater

Bilag 9

Henvendelse af 28/8-12 fra Deloitte

Bilag 10

Henvendelse af 29/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Danske Advokater

Bilag 12

Henvendelse af 29/8-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Deloitte

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra CORIT Advisory P/S

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 31/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 19

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 20

3. udkast til betænkning

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 23

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 24

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, at lån mellem datterselskaber i koncernforhold ikke beskattes efter lovforslaget, da sådanne lån vil være omfattet af selskabsskattelovens § 31 D, til skatteministeren
Svar på spm 1
Spørgsmål 1 på L 199

Spm. 2

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at delen om feltlåsning af de selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelse udskilles til særskilt behandling i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren
Svar på spm 2 [DOK9911934]
Spørgsmål 2 på L 199

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.