B 115 Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge lovgivningsmæssige hindringer for Danmark som center for kapitalforvaltning.

Forslaget opfordrer Folketinget til at pålægge regeringen at udarbejde en analyse med henblik på at vurdere, om lovgivningen sikrer konkurrencedygtige vilkår for forvaltning af udenlandske investorers kapital hos danske kapitalforvaltere. Analysen skal foreligge senest den 1. oktober 2014

Analysen skal afdække, hvilke initiativer der vil skulle tages, for at Danmark kan udvikle sig som et internationalt center for kapitalforvaltning, således at der ikke er lovgivningsmæssige forhold, der udgør en unødvendig hindring for at tiltrække udenlandsk kapital til forvaltning. Forslagsstillerne henviser til, at kapitalforvaltning i Danmark bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser.

Fremsat den: 29. april 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.