B 87 Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.

Forslagsstillerne foreslog, at Folketinget skulle pålægge regeringen inden udgangen af folketingsåret

2013-14 at fremsætte lovforslag og/eller foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter, som giver andelshavere et nedslag i grundvurderingen af andelsboliger

på 2,5 pct. frem mod 2016, således at det svarer til den kompensation for de fejlbehæftede vurderinger, som allerede er vedtaget for ejerboliger.

Forkastet 51 stemmer for forslaget (V, DF, LA, KF) 59 stemmer imod forslaget (S, RV, SF, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 2. april 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der kan stilles spørgsmål til beslutningsforslaget

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.