B 65 Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder med andre familieejede virksomheder.

Med beslutningsforslaget pålægger Folketinget regeringen i indeværende at fremsætte de nødvendige lovforslag, der muliggør, at familieejede ejendomsvirksomheder kan benytte skattemæssig succession i forbindelse med generationsskifte.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at de familieejede ejendomsvirksomheder i forhold til andre familieejede erhvervsvirksomheder er udsat for en forskelsbehandling, der hverken er rimelig eller samfundsøkonomisk velbegrundet.

Fremsat den: 19. marts 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der kan stilles spørgsmål til beslutningsforslaget

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.