L 81 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer).

Lovforslaget går ud på at lukke et hul i skattelovgivningen og derved hindre omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med omstruktureringer af selskaber.

Med forslaget sikres det, at skattepligtige udbytter, der udbetales til aktionærerne i forbindelse med fusioner, spaltninger og aktieombytninger, ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer.

Forslaget har karakter af en værnsregel, som skal sikre imod utilsigtede provenutab.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2014, men for at forhindre spekulation, der kunne modvirke formålet med lovforslaget i tidsrummet fra forslagets fremsættelse til dets ikrafttræden, foreslås det, at loven får virkning allerede fra fremsættelsesdagen.

Fremsat den: 20. november 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 25. marts 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 274 af 26. marts 2014

Bilag

Bilag 1

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer)
Orientering af Skatteudvalget (L 81) DOK27639983X
Lovforslag L 81 - Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontX
Resumé - Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udliX

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
FT høringsskema DOK32267816X
Høringssvar.PDF

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 27/2-14 fra FSR - danske revisorer
Henvendelse til FT SAU L81
Bilag Henvendelse til SKM vedr L10 og L49 09082013

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2014

Bilag 8

Henvendelse af 26/2-14 fra Deloitte

Bilag 9

Henvendelse af 28/2-14 fra Deloitte

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 20. marts 2014

Bilag 12

Henvendelse af 21/3-14 fra FSR-danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/2-14 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - Svar på spm 1 DOK36911318X

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/2-14 fra Deloitte, til skatteministeren
SAU - Svar på spm 2 (ny) DOK38336712X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/2-14 fra Deloitte, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - Svar på spm 3 (ny) DOK38340739X

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/3-14 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 81 - svar på spm. 4

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.