B 17 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om genindførelse af de tidligere gældende regler om omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Virksomheder og fonde skal således have ret til fuld godtgørelse for deres udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, såfremt sagerne vindes.

Fremsat den: 6. november 2013. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om,at der åbnes for spørgsmål til beslutningsforslaget

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.