L 170 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.).

Resume&'

Fremsat den: 25. april 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 27/4-12 fra Advokatsamfundet

Bilag 3

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27. april 2012 fra Advokatsamfundet

Bilag 4

Henvendelse af 7/5-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 8/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 7

Henvendelse af 11/5-12 fra Advokat Samfundet

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/5-12 fra Advokatsamfundet

Bilag 13

Henvendelse af 21/5-12 fra Experian A/S

Bilag 14

2. udkast til betænkning

Bilag 15

Spplerende høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 22/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 17

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 21/5-12 fra Experian

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 19

3. udkast til betænkning

Bilag 20

4. udkast til betænkning

Bilag 21

Henvendelse af 30/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 22

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 24

Tilkendegivelse, fra skatteministeren

Bilag 25

Tilkendegivelse (erstatter tidliger oversendte bidrag), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Spørgsmålet tilbagetaget

Spm. 26

Spørgsmålet tilbagetaget

Spm. 27

Spørgsmålet tilbagetaget

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren vil oplyse, om der noget andet sted i skattelovgivningen eller anden lovgivning eksisterer et lignende hæftelsesansvar, som lovforslaget lægger op til, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvorledes ministeren mener, at hæftelsesansvaret skal udøves, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.