L 192 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).

Forslaget giver virksomhederne mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringer foretaget i resten af 2012 og frem til udgangen af 2013. Afskrivningsgrundlaget forhøjes for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af forslaget.

Investeringer, der kan straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af forslaget. Desuden omfatter forslaget ikke investeringer i personbiler. Forslaget omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

For at undgå misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, foreslås det, at salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen. For at undgå misbrug bl.a. ved koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter forslaget alene nyfabrikerede driftsmidler.

Forslaget er en del af regeringens skattereform og har til formål at øge de private investeringer.

Fremsat den: 30. maj 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. juni 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 592 af 18. juni 2012

Bilag

Bilag 1

Forslag og resumé vedr. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler)
L 192 - Lovforslaget
L 192 - Resumé
L 192 - Oversendelse til SAU

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
hoeringssvar Del 2
hoeringssvar Del 1
Hoeringsskema

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 192 - Supplerende høringssvar
L 192 - Supplerende høringsskema

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 11. juni 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om at redegøre for at initiativet i regeringens udspil til en skattereform om bedre afskrivningsmuligheder for virksomhederne, forventes at øge de private investeringer med i alt 15-20 mia. kr. i perioden 2012-2013, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 192
SAU - L192 svar på spm 1 [DOK688797]

Spm. 2

MFU spm. om at redegøre for at initiativet i regeringens udspil til en skattereform om bedre afskrivningsmuligheder for virksomhederne forventes at give 9000 ekstra jobs allerede i årene 2012-2013, til skatteministeren
SAU - L 192 svar på spm 2 [DOK689050]
Spørgsmål 2 på L 192

Spm. 3

Spm. om at vurdere beskæftigelseseffekten for hver enkelt år frem til 2030, til skatteministeren
SAU - L192 svar på spm 3 [DOK690461]
Spørgsmål 3 på L 192

Spm. 4

Spm. om, hvad bidraget fra lovforslaget er til den finanspolitiske holdbarhed i 2020, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 192
SAU - L192 svar på spm 4 [DOK690462]

Spm. 5

Spm. om, hvad effekten er på arbejdsudbuddet i 2020, til skatteministeren
SAU - L192 svar på spm 5 [DOK690463]
Spørgsmål 5 på L 192

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.