L 122 B Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).

Lovforslaget har to formål.

Lovforslaget udvider den gældende overgangsregel for de pensionister, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og som senest den 31. december 2008 var begyndt at modtage dansk pension, så de pågældende kan få den danske skat af deres danske tjenestemandspension nedsat med den franske skat af denne pension.

Desuden indfører man en ny overgangsregel for personer, som var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien den 28. november 2007 og ansat med base i København af SAS og tilsvarende andre internationale luftfarts- eller skibsfartskonsortier til arbejde ombord på fly eller skibe i internationale trafik. Disse personer skal ikke betale dansk skat af deres løn for dette arbejde. Det er en betingelse, at de pågældende var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien ved fremsættelsen af lovforslaget om opsigelse af overenskomsterne med de to lande. Inden opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne betalte disse personer ikke dansk skat af deres løn fra SAS. De betalte derimod skat til Frankrig, henholdsvis Spanien. Opsigelsen har medført, at de pågældende personer skal betale dansk skat af lønnen.

Fremsat den: 26. januar 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 22/3-12 fra Applus Bilsyn m.fl.

Bilag 3

Skatteministerens kommentar til Danske Advokaters høringssvar af 28/3-12

Bilag 4

Henvendelse af 16/4-12 fra Forsikring og Pension og Forbrugerrådet

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/3-12 fra Applus Bilsyn m.fl.

Bilag 6

Henvendelse af 19/4-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 24/4-12 fra Finans og Leasing

Bilag 9

Henvendelse af 25/4-12 fra Applus vedrørende præsentation til foretræde

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/4-12 fra Forsikring og Pension og Forbrugerrådet

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/4-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/4-12 fra Finans og Leasing

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/4-12 fra Applus+ Bilsyn, A-Inspektion, Dansk Lokal Syn, Danske Synsvirksomheder, FDM test og bilsyn og PAVA Bilsyn

Bilag 17

Henvendelse af 3/5-12 fra Finans og Leasing

Bilag 18

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/5-12 fra Finans og Leasing

Bilag 20

3. udkast til betænkning

Bilag 21

Henvendelse af 7/5-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 22

Henvendelse af 7/5-12 fra Applus+ Bilsyn, A-Inspektion, Dansk Lokal Syn, Danske Synsvirksomheder, FDM test og bilsyn og PAVA Bilsyn

Bilag 23

Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 24

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7. maj 2012 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 25

4. udkast til betænkning

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.