B 88 Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger.

Forslaget er forkastet

Fremsat den: 15. maj 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Tidspunkt for betænkningsafgivelse

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Henvendelse af 4/6-12 fra Horesta

Bilag 4

Præsentationsmateriale i forbindelse med Horestas foretrædet for Skatteudvalget den 6/6-12
Præsentationsmateriale i forbindelse med Horestas foretrædet for Skatteudvalget den 6 6-12
Skatteudvalget foretræde

Bilag 5

Betænkning afgivet den 6. juni 2012

Bilag 6

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/6-12 fra HORESTA

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/6-12 fra HORESTA

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.