L 172 Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. (Skadesforsikringsafgiftsloven).

Formålet med lovforslaget er at revidere og modernisere området for afgift af skadesforsikringer, så afgiftsstrukturen forenkles, og mobiliteten og konkurrencen på forsikringsmarkedet øges til gavn for kunderne.

Lovforslaget indfører således en løbende præmieafgift på skadesforsikringer til afløsning af den gældende stempelafgift. Det betyder, at forsikringstageren får afgiftsbelastningen fordelt på den løbende præmie i stedet for at betale en relativt høj stempelafgift ved tegningen af en forsikring. Det forventes, at afgiften herved ikke vil hæmme incitamentet til at skifte forsikring, hvis forsikringstageren kan opnå en lavere præmie i et andet forsikringsselskab.

Fremsat den: 25. april 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. juni 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 551 af 18. juni 2012

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L172.høringssvar.PDF
L172.Høringsskema endeligt efter justeret provenuX

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 29/5-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/5-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 30. maj 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at uddybe lovforslagets provenumæssige konsekvenser, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 172
Svar på spørgsmål 1 til L172 Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer DOK6783

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.