B 101 Forslag til folketingsbeslutning om en international minimumsgrænse for selskabsskatteprocenten.

Forslaget pålægger regeringen at arbejde for en international

minimumsgrænse for selskabsskat på 25 pct. i alle

relevante internationale fora inklusive EU, Nordisk Råd

og FN. Endvidere pålægges regeringen at arbejde for, at et

eventuelt samarbejde om en minimumsgrænse for selskabsskat

mellem EU’s medlemslande bliver åbent for tredjelande,

som kunne være interesseret i at deltage.

Fremsat den: 4. april 2013. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.