B 109 Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi.

Formålet med beslutningsforslaget er at ændre lov om offentligt hasardspil i turneringsform for at skabe lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi. De lempeligere regler skal sikre, at det vil blive nemmere at drive de lovlige klubber og at klubpoker for spillere i lovlige klubber bliver et attraktivt alternativ til de ulovlige pokerklubber.

Fremsat den: 5. april 2013. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 6/5-13 fra HORESTA om lempeligere regler for turningspoker i foreningsregi

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.