L 216 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven. (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).

Lovforslaget udmønter følgende elementer fra delaftalen om Vækstplan DK indgået af regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 21. april 2013:

BoligJobordningen om fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelser i hjemmet genindføres med virkning for 2013 og 2014 i uændret form, idet ordningen dog udvides, så der fra den 22. april 2013 til udgangen af 2014 også kan opnås fradrag vedrørende fritidsboliger, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Der kan i alt opnås fradrag på op til 15.000 kr. årligt pr. person for fradragsberettigede ydelser i hjemmet og/eller i en fritidsbolig.

Ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter udvides fra 2015, så loftet over den årlige udbetaling af skattekredit til den enkelte virksomhed forhøjes fra skatteværdien af underskud på 5 mio. kr. til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr. fra disse aktiviteter. Virksomhederne får dermed forbedret mulighederne for at gennemføre aktiviteter relateret til forskning og udvikling, som understøtter vækst og innovation.

Fremsat den: 17. maj 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. juni 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 14/5-13 fra Vera Lykke Rasmussen, Højbjerg

Bilag 2

Henvendelse af 28/4-13 fra Jess Elbæk Andersen, Næstved

Bilag 3

Henvendelse af 8/5-13 fra Lindrucker ApS

Bilag 4

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Kopi af skatteministerens svar på alm. del - spm. 418 om det er hensigtsmæssigt, at luft-luft varmepumper er undtaget BoligJobordningen

Bilag 6

Kopi af skatteministerens svar på alm. del - spm. 408 om det er korrekt, at BoligJobordningen – og den aftalte forlængelse heraf - ikke hjemler fradrag for udgifter til udendørs arbejder på en fast ejendom

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 9

Henvendelse af 7/6-13 fra DAPO - Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne
Kvitt. brev
Henv. fra DAPO

Bilag 10

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L 216 - kommentar til Landbrug og Fødevarer [DOK13676345]
Document [DOK13677753]

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/5-13 fra Vera Lykke Rasmussen, Højbjerg

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/5-13 fra Lindrucker ApS

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/6-13 fra DAPO - Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne

Bilag 14

Henvendelse af 12/6-13 fra Lejernes LO vedrørende materiale udleveret under foretræde for udvalget den 12. juni 2013

Bilag 15

Henvendelse af 12/6-13 fra Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO) vedrørende oplæg fra foretræde for udvalget

Bilag 16

Henvendelse af 14/6-13 fra Rejsearbejdere.dk
Henvendelse BOLIGJOB ordning L 216 14-6-2013
Henvendelse af 14 6-13 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 17

1. udkast til betænkning

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/4-13 fra Jess Elbæk Andersen, Næstved

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/6-13 fra Lejernes LO

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 12/6-13 fra Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO)

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til Deres henvendelse af 14/6-13 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 22

Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. juni 2013 fra foreningen Rejsearbejdere.dk
Henvendelse 2. Vedrørende lovforslag 216 17 Juni 2013
I alt Ansatte Bygge&Anlæg
Billede 001.jpg
Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. juni 2013 fra foreningen Rejsearbejdere.dk

Bilag 23

Internt dokument

Bilag 24

Betænkning afgivet den 19. juni 2013

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til materialet udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. juni 2013 fra Rejsearbejdere.dk

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om der kan ydes tilskud via den danske BoligJobordning til istandsættelse af sommerhuse ejet af danskere i f.eks. Spanien også selvom arbejdet udføres af spanske håndværkere, til skatteministeren
L 216 - svar på spm 1 DOK13689349X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de EU-retlige vurderinger, der ligger til grund for lovforslagets bemærkninger, om at en udvidelse af boligjobordningen, der kun ville omfatte fritidsboliger i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 216 - svar på spm 2 DOK13709561X

Spm. 3

Spm. om begrundelsen for, at der i boligjobordningen ikke stilles krav om, at arbejder skal udføres af virksomheder, der er momsregistrerede i Danmark, til skatteministeren
L 216 - svar på spm 3 DOK13709803X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvor mange sommerhuse danskere ejer i andre lande og som kan forventes omfattet af boligjobordningen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 216 - svar på spm 4 DOK13706443X

Spm. 5

Spm. om det teknisk ville kunne lade sig gøre, at udforme en boligjobordning, der målrettes arbejder, der forbedrer klimaet og miljøet, til skatteministeren
L 216 - svar på spm 5 DOK13707581X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om, hvad er ministerens holdning til at udvide boligjobordningen, til skatteministeren
L 216 - svar på spm 6 DOK13721721X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 7

Spm. om ministeren kan yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 216 - svar på spm 7 DOK13722160X

Spm. 8

Spm. om ministeren er indstillet på at lade alle kolonihavehuse være omfattet af fradraget efter boligjobordningen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 216 - svar på spm 8 DOK13757248X

Spm. 9

Spm. om ejendomsværdibeskatningen i f.eks. Grækenland, Spanien og Frankrig for en tilsvarende bolig er mindre end i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 216 - svar på spm 9 DOK13793561X

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.