L 217 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afstaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.

Lovforslaget indebærer følgende ændringer: a) Sodavandsafgiften afskaffes med halv virkning fra 1. juli 2013 og med fuld virkning fra 2014, og ølafgiften reduceres med 15 pct. fra 1. juli 2013. b) Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 1. januar 2015. c) Momsfradraget for hotelovernatninger øges fra 1. januar 2014 fra de gældende 50 pct. til 75 pct.

d)Reparationsgrænsen for totalskadede biler forhøjes midlertidigt fra de nuværende 65 pct. til 75 pct. med virkning i 2014 og 2015.

Lovforslaget er en udmøntning af nogle af elementerne fra delaftalen om Vækstplan DK indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti den 21. april 2013.

Fremsat den: 17. maj 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. juni 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 4

Henvendelse af 7/6-13 fra Dansk Erhverv m.fl.

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar 2 [DOK13676457]
Kommentar til Landbrug og Fødevarer + Advokatrådet [DOK13678503]

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/6-13 fra Dansk Erhverv m.fl.

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 19. juni 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, er det ikke fast praksis, at man laver en godtgørelsesordning, når afgifter sænkes eller ophæves, og er ministeren indstillet på at stille ændringsforslag, der også indfører en godtgørelsesordning, som kompenserer de virksomheder, der ved årsskiftet har varelagre med afgiftsbelagt mineralvand m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 217 - Spm 1 DOK13708992X

Spm. 2

Spm. om en godtgørelsesordning vil have den effekt, at lavere/ingen afgifter hurtigere slår igennem i form af lavere priser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 217 - Spm 2 DOK13719495X

Spm. 3

Spm. om, hvor meget grænsehandlen med kakaomælk udgør, til skatteministeren
L 217 - Spm 3 - skøn DOK13740229X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvad ministerens holdning er til at fritage kakaomælk fra chokolade- og sukkervareafgiften, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 217 - Spm 4 DOK13722603X

Spm. 5

Spm. om, hvor stor spændet er imellem vinafgiften og ølafgiften i Danmark, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren
L 217 - Spm 5 DOK13723991X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de sundhedsmæssige aspekter af lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 217 - spm 6 DOK13737206X

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.