L 120 Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien.

Loven indebærer, at regeringen kan tiltræde en protokol om ændring af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Brasilien.

Formålet med protokollen er at få bragt nogle af bestemmelserne i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1974 i overensstemmelse med, hvad der i mange år har været aftalt i andre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ændringerne angår den metode, som Danmark skal anvende til at lempe dobbeltbeskatning, når personer og selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, modtager indkomst fra Brasilien, og begge stater kan beskatte indkomsten efter overenskomstens andre bestemmelser.

Fremsat den: 28. marts 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 24. maj 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 475 af 30. maj 2012

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 9. maj 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.