B 56 Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere.

Formålet med beslutningsforslaget er at gøre det muligt at overføre bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere.

Liberal Alliance henviser til, at der på nogle områder sker en vis sambeskatning af ægtefæller, men at der ikke er adgang til at overføre et uudnyttet bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere. Liberal Alliance mener, at det diskriminerer familieformer, hvor den ene ægtefælle f.eks. har prioriteret at være hjemmegående og bruge mere tid med børnene.

Fremsat den: 23. marts 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 30. maj 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.