L 109 Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Loven udmønter en aftale, som den tidligere regering (V og KF) indgik den 4. maj 2010 med DF, SF, RV, EL og LA om en ordning om midlertidig strafnedsættelse for at have undladt at oplyse om udenlandsk indkomst i 2011.

Ordningen giver en nedsat straf i forhold til den straf, der ville blive tale om efter de almindelige regler. Uanset sagens størrelse bliver der ikke tale om fængsel. Ordningen går ud på, at man kan melde sig frivilligt i en periode fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Man skal lægge kortene på bordet og samarbejde med SKAT om at fremskaffe alle oplysninger, og man skal betale alle skyldige skatter og afgifter inden for en kort frist, efter at kravet er gjort op.

Strafnedsættelsesordningen er åben for personer og selskaber, der har midler i lande, som SKAT hidtil ikke har kunnet få bankoplysninger fra. Kontohavere, der er udtaget til kontrol i Money Transfer projektet, er afskåret fra at anvende ordningen.

Fremsat den: 14. marts 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 8. maj 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 431 af 16. maj 2012

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L 109 - Høringsskema
L 109 - høringssvar
Forside til skatteudvalg - høringsskema og svar DOK631708

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændret tidspunkt for betænkningsafgivelse

Bilag 7

Betænkning afgivet den 26. april 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.