B 49 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser.

Forslaget er forkastet

Fremsat den: 13. marts 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 2. maj 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.