L 82 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker).

Loven betyder, at der ikke længere kan sælges cigaretpakker, som indeholder færre end 20 cigaretter.

Formålet med loven er at sikre, at de forhøjelser af tobaksafgifterne, som blev vedtaget i december 2011 i lovforslag L 33, afspejles i forbrugspriserne, så de kan få den ønskede sundhedsmæssige effekt. Loven skal således forhindre, at forhøjelsen af tobaksafgifterne ikke omgås ved, at producenterne af tobak reducerer antallet af cigaretter i en pakke, så pakken kan sælges til den samme pris som hidtil.

Desuden betyder loven, at barrieren for køb af cigaretter bliver højere for nye rygere, idet de ikke længere vil have mulighed for at købe de billigere 10 styks pakker.

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Fremsat den: 8. februar 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 22. marts 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 278 af 27. marts 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar SAU [DOK629179].PDF
Høringssvar og skema til SAU [DOK629178]

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 14. marts 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor forslaget menes at have en sundhedseffekt, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 82
Svar på L 82 spm 1 DOK642976

Spm. 2

Spm. om at fremsætte forslag om, at andre usunde varer som f.eks. fedtholdige fødevarer, slik, chips, øl, sodavand m.v. skal sælges i minimumsstørrelser, der vil få færre til at købe dem, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 2 DOK643107
Spørgsmål 2 på L 82

Spm. 3

Spm. om ministerens argumentet om, at forbrugerne er rationelle forbrugere, som er bevidste om stykprisen på en cigaret, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 82
Svar på L 82 spm 3 DOK643118

Spm. 4

Spm. om at dokumentere, at den positive effekt (i form af færre nye rygere) ved at forbyde 10 stk. cigaretpakker, er større end den negative effekt, det vil have, at fest- eller lejlighedsrygere må forventes at ville ryge flere cigaretter, når de er tvunget til at købe cigaretter i 20 styks pakker, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 4 DOK643119
Spørgsmål 4 på L 82

Spm. 5

Spm. om, hvordan argumentet om, at større cigaretpakker vil få færre til at ryge, harmonerer med, at regeringen i andre sammenhænge har det synspunkt, at store pakker (f.eks. slik) får folk til at indtage mere af en givent usundt produkt, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 82
Svar på L 82 spm 5 DOK643121

Spm. 6

Spm. om, hvorfor ministeren mener, at 20 stk. er den rette pakkestørrelse for cigaretter og ikke 19 stk., som er den mest udbredte pakkestørrelse i Danmark, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 6 DOK643122
Spørgsmål 6 på L 82

Spm. 7

Spm. om, hvorfor regeringen ikke foreslår, at cigaretter kun skal kunne købes i hele kartoner, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 82
Svar på L 82 spm 7 DOK643123

Spm. 8

Spm. om, hvorfor menes forslaget ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser, idet det vel må have en indvirkning på provenuet, hvis færre begynder at ryge samtidig med, at højere pakkepriser må medføre øget grænsehandel, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 82
Svar på L 82 spm 8 DOK643124

Spm. 9

Spm. om at redegøre for, om der findes lande, hvor cigaretpakkestørrelsen har vist sig at have en effekt på cigaretforbruget, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 9 DOK643125
Spørgsmål 9 på L 82

Spm. 10

Spm. om, hvad regeringen vil gøre ved stigningen i handel med illegale varer, som vil komme som følge af fastsættelse af regler for pakkestørrelser i sammenhæng med afgiftsstigningerne på cigaretter, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 82
Svar på L 82 spm 10 DOK643126

Spm. 11

Spm. om, hvilken effekt en fastsættelse af reglerne for pakkestørrelser på minimum 20 styk cigaretter pr. pakke har for grænsehandlen, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 11 DOK643127
Spørgsmål 11 på L 82

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at der vil ske en stigning i grænsehandlen med andre varer, hvis afgiften på cigaretter stiger i sammenhæng med fastsættelse af regler for pakkestørrelser, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 82
Svar på L 82 spm 12 DOK643129

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en reduktion i efterspørgsel forventer ministeren, at fastsættelse af regler for pakkestørrelser i sammenhæng med forhøjelserne af afgifterne på cigaretterne vil have på det samlede forbrug i Danmark, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 13 DOK643130 (2)
Spørgsmål 13 på L 82

Spm. 14

Spm. om, hvorfor minimumspakkestørrelsen fastsættes til 20 styk pr. pakke i forhold til de tyske standardstørrelsen på 19 styk pr. pakke, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor en prisstigning på 3 kr. pr. 20 styk cigaretter har en højere effekt i forhold til folkesundheden end det tilfælde, hvor prisniveauet fastholdes, men antallet af cigaretter pr. pakke sænkes, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 82
Svar på L 82 spm 15 DOK643171

Spm. 16

Spm. om, hvordan en regulering af pakkestørrelser på cigaretter som forslået vil påvirke det illegale marked for salg af cigaretter, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 16 DOK643184
Spørgsmål 16 på L 82

Spm. 17

Spm. om, hvad der ligger til grund for antagelsen om, at forbrugeren ikke kan gennemskue en de facto prisstigning i form af færre cigaretter, men kun en prisstigning i kroner og øre, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 82
Svar på L 82 spm 17 DOK643212

Spm. 18

Spm. om at ministeren redegøre for, om et forbud mod pakkestørrelse med 10 cigaretter vil have negative konsekvenser for særlige indkomstgrupper, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 18 DOK643234 (2)
Spørgsmål 18 på L 82

Spm. 19

Spm. om der findes producenter i Danmark, som ikke vil være i stand til at afpasse produktionen til de eventuelt nye bestemmelser, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 82
Svar på L 82 spm 19 DOK643245 (2)

Spm. 20

Spm. om, hvilken udregning, der ligger bag antagelsen om, at et forbud mod pakker med 10 stk. cigaretter skulle betyde en adfærdsændring hos unge og andre, som netop er begyndt at ryge, til skatteministeren

Spm. 21

MFU spm. om, hvilken konkret sundhedseffekt lovforslaget forventes af have, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 82
Svar på L 82 spm 21 DOK643793

Spm. 22

MFU spm. om, hvilken effekt forslaget vil have for de svageste grupper, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 22 DOK643829
Spørgsmål 22 på L 82

Spm. 23

Spm. om regeringen har planer om at fastsætte dimensionerne og tobaksmængden i en cigaret for at forhindre, at der sælges forkortede cigaretter i 20 stk. pakker med særlig appel til nye (unge) rygere og festrygere, til skatteministeren
Svar på L 82 spm 23 DOK644540
Spørgsmål 23 på L 82

Spm. 24

Spm. om regeringen har planer om at forbyde de ekstra lange 100-cigaretter, der vel må siges at lægge op til mere rygning uanset antallet af cigaretter i en pakke, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 82
Svar på L 82 spm 24 DOK644694

Spm. 25

Spm. om regeringen har planer om at forbyde mentholcigaretter, da de på grund af smagen kan siges at appellere til unge eller nye rygere, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 82
Svar på L 82 spm 25 DOK644743

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.