L 30 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier).

Loven nedsætter grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier (pengetankreglen) fra 75 pct. til 50 pct. I lovforslaget som fremsat var satsen for pengetankgrænsen ved overdragelse af aktier i levende leve efter aktieavancebeskatningsloven foreslået nedsat til 25 pct., men under lovforslagets behandling stillede skatteministeren ændringsforslag om at ændre den foreslåede procentsats til 50 pct.

Formålet er at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd.

Loven er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012.

Der henvises endvidere til omtalen under L 30.

Vedtaget 62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF) 49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne)

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 22/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 4

Henvendelse af 22/11-11 fra Ejendomsforeningen Danmark

Bilag 5

Høringssvar, fra Skatteministeriet

Bilag 6

Henvendelse af 24/11-11 fra Bech-Bruun

Bilag 7

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 9

Henvendelse af 29/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 10

Kopi af svar på spm. S 654 vedrørende passive kapitalanbringelser

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 30/11-11 fra Widex A/S

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-11 fra Ejendomsforeningen Danmark

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-11 fra Bech-Bruhn

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-11 fra WIDEX A/S

Bilag 17

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 18

Henvendelse af 9/12-11 fra Michael Serup, Bech-Bruun

Bilag 19

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 118, fra skatteministeren

Bilag 20

Henvendelse af 9/12-11 fra Bech-Bruun Advokatfirma

Bilag 21

2. udkast til betænkning

Bilag 22

Henvendelse af 13/12-11 fra FSR - danske revisorer

Bilag 23

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/12-11 fra Michael Serup, Bruun-Bech

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministerens vurdering af de eksempler, der er fremkommet i pressen om velkonsoliderede, traditionsrige danske virksomheder, som ved lovforslagets vedtagelse vil blive betragtet som pengetanke, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.