L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. (Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.).

Lovforslaget har to formål.

Lovforslaget udvider den gældende overgangsregel for de pensionister, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og som senest den 31. december 2008 var begyndt at modtage dansk pension, så de pågældende kan få den danske skat af deres danske tjenestemandspension nedsat med den franske skat af denne pension.

Desuden indfører man en ny overgangsregel for personer, som var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien den 28. november 2007 og ansat med base i København af SAS og tilsvarende andre internationale luftfarts- eller skibsfartskonsortier til arbejde ombord på fly eller skibe i internationale trafik. Disse personer skal ikke betale dansk skat af deres løn for dette arbejde. Det er en betingelse, at de pågældende var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien ved fremsættelsen af lovforslaget om opsigelse af overenskomsterne med de to lande. Inden opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne betalte disse personer ikke dansk skat af deres løn fra SAS. De betalte derimod skat til Frankrig, henholdsvis Spanien. Opsigelsen har medført, at de pågældende personer skal betale dansk skat af lønnen.

Fremsat den: 26. januar 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. marts 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 253 af 30. marts 2011

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 30/1-11 fra Klaus Vilner, Frankrig

Bilag 2

Henvendelse af 31/1-11 fra DI

Bilag 3

Henvendelse af 31/1-11 REDAN, Frankrig
Bilag 1
Bilag 2
Henvendelse

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 6/2-11 fra Ingrid og Karsten Rosendal, Frankrig

Bilag 7

Henvendelse af 7/2-11 fra Redan, Spanien

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/1-11 fra DI

Bilag 9

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/2-11 fra Ingrid og Karsten Rosendal, Frankrig

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/1-11 fra Klaus Vilner, Frankrig

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/1-11 fra REDAN, Frankrig

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/2-11 fra Redan, Spanien
Status for sikker email.txt
L 122 kommentar til REDAN Spanien DOK460485

Bilag 13

Betænkning afgivet den 9. februar 2011

Bilag 14

Henvendelse af 13/2-11 fra Knud Jørgen Larsen, Spanien

Bilag 15

Henvendelse af 14/2-11 fra Birgitte Stigsgaard, Frankrig
Hv L 122 b
Hv L 122 a
Hv L 122

Bilag 16

Henvendelse af 17/2-11 fra Redan, Frankrig

Bilag 17

Henvendelse af 17/2-11 fra Henrik Schjødt Christensen, Frankrig
bilag 17_001
Bilag til hv

Bilag 18

Henvendelse af 20/2-11 fra Klaus Vilner, Frankrig

Bilag 19

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/2-11 fra Redan, Frankrig

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/2-11 fra Henrik Schjødt Christensen, Frankrig

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/2-11 fra Birgitte Stigsgaard, Frankrig

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/2-11 fra Knud Jørgen Larsen, Spanien

Bilag 24

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/2-11 fra Klaus Vilner, Frankrig

Bilag 25

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 25. februar 2011

Bilag 26

Henvendelse af 27/2-11 fra Birgitte Stigsgaard

Bilag 27

Henvendelse af 28/2-11 fra Preben Sørensen, Helsingør

Bilag 28

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/2-11 fra Birgitte Stigsgaard

Bilag 29

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/2-11 fra Preben Sørensen, Helsingør

Bilag 30

Henvendelse af 1/3-11 fra H. Peter Rask

Bilag 31

Henvendelse af 1/3-11 fra Birgitte Stigsgaard, Frankrig

Bilag 32

Internt dokument

Bilag 33

Henvendelse af 2/3-11 fra Preben Sørensen, Helsingør

Bilag 34

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 1/3-11 fra Birgitte Stigsgaard, Frankrig

Bilag 35

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 1/3-11 fra H. Peter Rask

Bilag 36

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/3-11 fra Preben Sørensen, Helsingør

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, om der har været kontakt med de spanske og franske myndigheder omkring en ny overenskomst efter den 30. oktober 2009, til skatteministeren
Svar på spm 1 [DOK459390]
Spørgsmål 1 på L 122

Spm. 2

Spm. om at oplyse udsigterne til, at der etableres en ny dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig henholdsvis Spanien, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 122
Svar på spm 2 [DOK459404]

Spm. 3

Spm. om at oplyse, hvor mange personer, der skønnes omfattet af lovforslagets to nye bestemmelser (§ 7 og § 7A), til skatteministeren
Svar på spm 3 [DOK459627]
Spørgsmål 3 på L 122

Spm. 4

Spm. om at redegøre for grundlaget i lovforslagets bemærkningers afsnit 6, hvorefter systemtilpasninger hos SKAT vil koste 1,5 mio. kr., til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 122
Svar på spm 4 [DOK459508]

Spm. 5

Spm. om at beskrive, hvordan de af den foreslåede § 7 omfattede personer aktuelt uden lovforslaget beskattes i Frankrig og Danmark, og hvorledes de vil blive beskattet efter gennemførelse af lovforslaget, til skatteministeren
SAU L 122 - Svar på spm 5 [DOK459331]
Spørgsmål 5 på L 122

Spm. 6

Spm. om at beskrive, hvordan flyvende personel hos SAS, hvor der flyves med udgangspunkt i København, og med henholdsvis dansk og svensk registreret fly, beskattes af deres løn fra SAS i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 122
Svar på spm 6 [DOK459415]

Spm. 7

Spm. om at beskrive, hvordan de af den foreslåede § 7A omfattede personer aktuelt uden lovforslaget beskattes i Frankrig og Danmark, og hvorledes de vil blive beskattet efter gennemførelse af lovforslaget, til skatteministeren
SAU L 122 - Svar på spm 7 [DOK459332]
Spørgsmål 7 på L 122

Spm. 8

Spm. om oversigt over, i hvilke tilfælde Danmark nu giver lempelse efter reglerne i ligningslovens § 33 for betalt skat til Spanien og Frankrig til personer og selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, for indkomster med kilde i Spanien og Frankrig, hvor der efter den opsagte DBO ikke ville være kildebeskatning, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 122
Svar på spm 8 [DOK459480]

Spm. 9

Spm. om en oversigt over, i hvilke tilfælde Danmark nu giver lempelse efter reglerne i ligningslovens § 33 for betalt skat til Spanien og Frankrig til personer og selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, for indkomster med kilde i Spanien og Frankrig, hvor der efter en DBO, der fulgte OECDs modeloverenskomst, ikke ville være kildebeskatning, til skatteministeren
Svar på spm 9 [DOK459494]
Spørgsmål 9 på L 122

Spm. 10

Spm. om ministeren vil dele sine overvejelser vedrørende situationen omkring opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 122
Svar på spm 10 DOK473416

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.