L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for 2012. Lovforslaget indebærer, at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at få udbetalt skattekreditter, dvs. skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Formålet med lovforslaget er at fremme især små virksomheders forskning og udvikling og dermed skabe mere vækst, idet virksomhedernes likviditet styrkes i den fase, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter for virksomhederne.

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1379 af 28. december 2011

Bilag

Bilag 1

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og ud-viklingsaktiviteter)
Resume af lovforslag om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter [DO
Lovforslag om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter [DOK583824]X
L 29 - Oversendelse til SAU [DOK586281]

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 29 Høringssvar [DOK589555].PDF
L 29 - Oversendelse af høringssvar til SAU [DOK589468]

Bilag 4

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 29 - Supplerende høringssvar
L 29 - Supplerende høringsskema

Bilag 7

Henvendelse af 8/12-11 fra dvca - Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/12-11 fra dvca - Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening

Bilag 11

Betænkning afgivet den 14/12-11

Bilag 12

Henvendelse af 17/12-11 fra DANSK BIOTEK

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/12-11 fra DANSK BIOTEK

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at imødegå spekulation i ordningen, idet man kan frygte, at støttemodtagere på kreativ vis får udgifter i regnskabet til at se ud, som om de er brugt til forskning og udvikling, mens de i virkeligheden er udgifter til helt andre formål, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 29
L 29 - svar på spm 1 DOK598358

Spm. 2

Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om myndighedernes muligheder for at føre kontrol med anvendelsen af disse kreditter, til skatteministeren
L 29 - svar på spm 2 DOK598386
Spørgsmål 2 på L 29

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved dette lovforslag isoleret set (og ikke den samlede beskæftigelseseffekt af regeringens finanslovsudspil), til skatteministeren
L 29 - svar på spm 3 DOK598388
Spørgsmål 3 på L 29

Spm. 4

Spm. om der med lovforslaget følger en risiko for kreativ bogføring, og hvordan skal denne risiko i givet fald imødegås, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 29
L 29 - svar på spm 4 DOK598398

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.