L 33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin).

Lovforslaget er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Lovforslaget indebærer, at afgifterne på cigaretter, tobaksvarer samt øl og vin forhøjes. Desuden forhøjes afgifterne på usunde fødevarer som chokolade, slik, konsumis og sodavand. Formålet med lovforslaget er at forebygge og forhindre, at sygdomme opstår og derigennem forbedre folkesundheden samt at bidrage til finansieringen af regeringens initiativer m.h.t. forbedringer af velfærden.

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1383 af 28. december 2011

Bilag

Bilag 1

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)
PDF - resume. punktafgiftsforslag. høring
PDF - punktafgiftsforslag. høring
Oversendelse til SAU - punktafgiftsforslag

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 24/11-11 fra Kai Winter, Fejø

Bilag 9

Høringssvar, fra Skatteministeriet
Scannet høringssvar til SAU (1) del 2.PDF
L 33 - oversendelse af høringssvar
L 33 (2).PDF

Bilag 10

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 11

Henvendelse af 28/11-11 fra Bryggeriforeningen

Bilag 12

Kopi af besvarelser af § 20 spørgsmål i indeværende folketingsår, som vedrører lovforslaget
kopi af s spørgsmål
Kopi af besvarelser af § 20 spørgsmål i indeværende folketingsår. som vedrører lovforslaget

Bilag 13

Kopi af besvarelser af alm. del - spørgsmål fra Skatteudvalget i indeværende folketingsår, som vedrører lovforslaget
2
1
Kopi af besvarelser af alm. del - spørgsmål fra Skatteudvalget i indeværende folketingsår. som vedrører lovforslaget

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/11-11 fra Bryggeriforeningen

Bilag 15

Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 30. november 2011 fra Bryggeriforeningen
Materiale Bryggeriforeningen
Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 30. november 2011 fra Bryggeriforeningen

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/11-11 fra Richard Fynbo, Fynbo Foods A/S

Bilag 17

Kopi af svar på alm. del - spm. 103-106 og 109 som vedrører lovforslaget

Bilag 18

Henvendelse af 2/12-11 fra Ole Steen Larsen, Viby
Hv Ole Steen Larsen
Forside hv L 33

Bilag 19

Kopi af svar på spm. S 781 og S 782 vedrørende lovforslaget

Bilag 20

1. udkast til betænkning

Bilag 21

Materiale udleveret til brug for foretræde for Skatteudvalget den 7. december 2011 fra Dansk Erhverv m.fl.

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/11-11 fra Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening

Bilag 23

Henvendelse af 6/12-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 24

Henvendelse af 7/12-11 fra Vin- og Spiritus Organisationen i Danmark

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/11-11 fra Dansk Erhverv

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at fremsende en oversigt over, hvilke nye fødevarer, der inddrages i afgiftsgrundlaget, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 33
Svar på spm 1 DOK590567

Spm. 2

Spm. om, hvordan det stemmer overens med regeringens bebudede formål med L 33 – at forbedre sundheden – at satsen for chokolade, og dermed for kakaodrikke med meget lavt sukkerindhold, hæves med næsten 50 pct., til skatteministeren
Svar på spm 2 DOK590609 (2)
Spørgsmål 2 på L 33

Spm. 3

Spm. om, hvad forskelsbehandlingen skyldes med hensyn til, at den lave sats for sodavand med lavt sukkerindhold fastholdes, mens den lave sats for chokolade og dermed kakaodrikke hæves med næsten 50 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 33
Svar på spm 3 DOK590632

Spm. 4

Spm. om, hvad regeringens begrundelse er for, at afgifter på chokolade, og hermed kakaodrikke hæves med næsten 50 pct., til skatteministeren
Svar på spm 4 DOK590646 (2)
Spørgsmål 4 på L 33

Spm. 5

Spm. om, hvordan regeringen forestiller sig, at producenterne skal kunne nå at indrette sig på en lovgivning, der vedtages 21. december 2011, og træder i kraft den 1 januar 2012, efter 10 dage over jul og nytår, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 33
Svar på spm 5 DOK591331

Spm. 6

Spm. om, hvilket arbejde der foretages i regi af Skatteministeriet for at kvalitetssikre grænsehandelstallene, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 33
Svar på spm 6 DOK590564 (2)

Spm. 7

Spm. om, hvad status er på det gennemsyn af punktafgifterne, som blev iværksat under den tidligere regering, til skatteministeren
Svar på spm 7 DOK590808
Spørgsmål 7 på L 33
Svar på spm 7 DOK590808

Spm. 8

MFU spm. om at redegøre for lovforslagets konsekvenser for vilkårene for og udviklingen i landdistrikterne, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 33
Svar på spm 8 DOK596053

Spm. 9

Spm. om der ikke kan opstå en ketchup-effekt for grænsehandelen med vin, når vinafgiften hæves med 74 pct. (oktober 2011 og primo 2012 sammenlagt), til skatteministeren
Svar på spm 9 DOK595879
Spørgsmål 9 på L 33

Spm. 10

MFU spm. om at redegøre for lovforslagets konsekvenser for vilkårene for og udviklingen i landdistrikterne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
Spørgsmål 10 på L 33
SAU_L_33___svar_pe_spm._10

Spm. 11

Spm. om ministeren kan uddybe lovforslagets konsekvenser for beskæftigelsen i detailhandelen isoleret set, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 33
Svar på spm 11 DOK596051

Spm. 12

Spm. om ministeren mener, at den meget korte frist fra lovens vedtagelse til dens ikrafttræden er i overensstemmelse med løfterne om samarbejde med erhvervslivet, til skatteministeren
Svar på spm 12 DOK595532
Spørgsmål 12 på L 33

Spm. 13

Spm. om, hvorfor holder SKAT ikke åbent for henvendelser fra erhvervslivet mellem jul og nytår, når en lang række afgiftsforhøjelser forventes vedtaget 21. december 2011 til ikrafttræden allerede den 1. januar 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 33
Svar på spm 13 DOK595540

Spm. 14

Spm. om at redegøre for de sundhedsmæssige begrundelser for at opretholde afgiften på nødder og mandler, til skatteministeren
Svar på spm 14 DOK595502
Spørgsmål 14 på L 33

Spm. 15

Spm. om, hvilken påvirkning lovforslaget og den øgede grænsehandel vil have på den gennemsnitlige levetid, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 33
svar på spm 15 DOK596055

Spm. 16

Spm. om at bekræfte, at 4 ud af 10 øl og sodavand, der drikkes i Danmark er købt i Tyskland, til skatteministeren
Svar på spm 16 DOK596052 (2)
Spørgsmål 16 på L 33

Spm. 17

Spm. om at forklare, hvorfor regeringen - som kompensation for lovforslaget om øgede afgifter - ikke samtidig indfører et højere beskæftigelsesfradrag, således som alle regeringspartierne har lovet danskerne, til skatteministeren
L 33 Svar på spm 17 DOK595477
Spørgsmål 17 på L 33

Spm. 18

Spm. om ministeren er enig i, at når folk handler varer syd for grænsen, køber de ofte store mængder på en gang, og at det bevirker, at forbruget af de pågældende varer øges, til skatteministeren
Svar på spm 18 DOK596054
Spørgsmål 18 på L 33

Spm. 19

Spm. om ministeren har forståelse for, at ikrafttrædelsestidspunktet for afgiftsstigningerne den 1. januar 2012 giver anledning til store problemer for bryggerier og dagligvarehandelen, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 33
Svar på spm 19 DOK595692

Spm. 20

Spm. om, hvordan ministeren agter at løse problemet m.h.t., at det ikke er muligt for virksomhederne at gennemføre en afgiftsstigning fra loven bliver vedtaget til den træder i kraft, da producenterne er bundet af aftaler med butikkerne, og da butikkerne har trykt tilbudsaviser m.v., til skatteministeren
Svar på spm 20 DOK595705
Spørgsmål 20 på L 33

Spm. 21

Spm. om, hvad ministeren agter at gøre ved stigningen i handel med illegale varer, som vil komme på grund af afgiftsstigningerne, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 33
Svar på spm 21 DOK595770

Spm. 22

Spm. om, hvad ministeren forventer, at den øgede miljøbelastning bliver som følge af den øgede grænsehandel, som afgiftsstigningerne giver, til skatteministeren
Svar på spm 22 DOK595841
Spørgsmål 22 på L 33

Spm. 23

Spm. om, hvad ministeren forventer beskæftigelseskonsekvenserne af lovforslaget er på længere sigt, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 33
Svar på spm 23 DOK596289

Spm. 24

Spm. om ministeren agter at øge grænsekontrollen for at imødegå den øgede illegale grænsehandel, som lovforslaget vil medføre, til skatteministeren
Svar på spm 24 DOK595845
Spørgsmål 24 på L 33

Spm. 25

Spm. om at redegøre for de fordelingsmæssige konsekvenser af afgiftsstigningerne, og dermed hvordan de påvirker de forskellige indkomstgrupper, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 33
Svar på L33 spm 25 DOK597387

Spm. 26

Spm. om at redegøre for, hvad det tabte skatteprovenu bliver på andre varer, end de der er udsat for afgiftsstigninger i lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 26 på L 33
Svar på spm 26 DOK596249

Spm. 27

Spm. om at redegøre for, hvorfor der kommer øgede afgifter på sukkerfri is, og herunder om det skyldes, at det har en sundhedsforbedrende effekt, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 33
Svar på spm 27 DOK595848

Spm. 28

Spm. om at forklare, hvad logikken er i, at afgiften på spiritus ikke stiger, hvis målet med afgiftsstigningerne er, at de er sundhedsforbedrende, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 33
Svar på spm 28 DOK595887

Spm. 29

Spm. om det harmonerer med lovens målsætning, at afgiftsstigninger på øl og læskedrikke fortrinsvis rammer den del af befolkningen, der har de laveste indkomster, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 33
Svar på spm 29 DOK596316

Spm. 30

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved dette lovforslag isoleret set (og ikke den samlede beskæftigelseseffekt af regeringens finanslovsudspil), til skatteministeren
Svar på spm 30 DOK596250
Spørgsmål 30 på L 33

Spm. 31

Spm. om, hvorfor regeringen før valget tilkendegav, at der ville skaffes et provenu på 900 mio. kr., hvis man hævede cigaretpriserne med 10 kr., men nu kun foreslår en afgiftsforøgelse på 3 kr., uden merprovenu, til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 33
Svar på spm 31 DOK596317

Spm. 32

Spm. om, hvornår ministeren er blevet præsenteret for nye beregninger, som ikke stemmer overens med Finansministeriets beregninger fra 2010, til skatteministeren
Svar på spm 32 DOK596393
Spørgsmål 32 på L 33

Spm. 33

Spm. om, hvordan ministeren kan vurdere, at grænsehandelseffekten af lovforslaget er begrænset, jf. svar på alm. del - spm. 123, til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 33
Svar på spm 33 DOK596463

Spm. 34

Spm. om ministeren har en vurdering af, hvornår den såkaldte ketchupeffekt opstår, til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 33
L 33 - Svar på spm 34 DOK596514

Spm. 35

Spm. om hvordan hænger det forhold sammen med, at man lader ølafgiften stige langt mindre end vinafgiften, som de unge næsten ikke forbruger, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 35 [DOK598472]
Spørgsmål 35 på L 33

Spm. 36

Spm. om skatteministeren kan oplyse, hvornår en alkoholtype i noget europæisk land sidst er pålagt afgifter i den størrelsesorden, som det kommer til at ske for vin og hvad konsekvenserne af en så markant afgiftsforhøjelse har været, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 33
Svar på L33 spm 36 [DOK598732]

Spm. 37

Spm. om skatteministeren kan bekræfte, at vin efter den påtænkte afgiftsforhøjelse vil overtage øls plads som den grænsehandelsvare, der repræsenterer den største værdi i grænsehandelen, og således vil være drivende i grænsehandelen, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 37 [DOK601242]
Spørgsmål 37 på L 33

Spm. 38

Spm. om skatteministeren kan redegøre for, om forudsætningerne for disse beregninger har ændret sig så afgørende siden maj 2010, at det kan begrunde afgiftsforhøjelser på øl og vin, som ligger så langt fra disse balancerede effekter, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 33
Svar på L 33 spm 38 [DOK601285]

Spm. 39

Spm. om, hvorvidt selv en lille prisforøgelse på cigaretter vil medføre faldende indtægter for statskassen, faldende beskæftigelse i Danmark og mere sortbørshandel, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 39 [DOK600605]
Spørgsmål 39 på L 33

Spm. 40

Spm. om en garanti for, at den danske stat ikke vil lide et nederlag ved EF-domstolen, hvis den store afgiftsforskel, der påtænkes indført imellem øl og vin bliver prøvet ved domstolen, til skatteministeren
Spørgsmål 40 på L 33
Svar på L33 spm 40 [DOK598764]

Spm. 41

Spm. om at redegøre for lovforslagets grænsehandelseffekter for så vidt angår is, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 41 [DOK601260]
Spørgsmål 41 på L 33

Spm. 42

Spm. om, hvorfor der er forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for afgiftsforhøjelserne på tobak (1. april 2012) og de øvrige varetype, der er omfattet af lovforslaget (1. Januar 2012), til skatteministeren
Spørgsmål 42 på L 33
Svar på L 33 spm 42 [DOK602052]

Spm. 43

Spm. om i hvilket omfang de nyligt forhøjede fedtafgifter er blevet væltet over på forbrugerpriserne, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 43 [DOK602756]
Spørgsmål 43 på L 33

Spm. 44

Spm. om at redegøre for, om de nyligt forhøjede fedtafgifter er blevet væltet over på forbrugerpriserne på ens måde over hele landet, eller om der er forskel fra landsdel til landsdel, til skatteministeren
Spørgsmål 44 på L 33
Svar på L 33 spm 44 [DOK602757]

Spm. 45

Spm. om, hvilket omfang af grænsehandel vurderes følgende varetyper at have: Øl, vin, sodavand, cigaretter, chokolade og is, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 45 [DOK602759]
Spørgsmål 45 på L 33

Spm. 46

Spm. om, hvor stor en andel af det indenlandske forbrug grænsehandelen udgør for hver af de i foregående spørgsmål nævnte varetyper, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 33
Svar på L 33 spm 46 [DOK602760]

Spm. 47

Spm. om, hvor stor en andel af et indenlandske forbrug af de førnævnte varer vurderes illegale varer at udgøre, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 47 [DOK602762]
Spørgsmål 47 på L 33

Spm. 48

Spm. om at beskrive udviklingen i sodavandsafgift for hvert år fra 1990 og frem, til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 33
Svar på L 33 spm 48 [DOK602764]

Spm. 49

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8/12-11, jf. L 33 – samrådsspm. A-G, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 49 [DOK602134]
Talepapir - Samrådsspørgsmål A [DOK602769]
Talepapir - Samrådsspørgsmål B [DOK602770]
Talepapir - Samrådsspørgsmål C [DOK602768]
Talepapir - Samrådsspørgsmål D [DOK602771]
Talepapir - Samrådsspørgsmål E [DOK602772]
Talepapir - Samrådsspørgsmål F [DOK602773]
Talepapir - Samrådsspørgsmål G [DOK602774]
Spørgsmål 49 på L 33

Spm. 50

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8/12-11, jf. L 33 – samrådsspm. C og D, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
Spørgsmål 50 på L 33
SAU_L_33___Bilag_til_svar_pe_spm._50__Talepapir_til_samred_om_afgiftsforhxjelser__MB
SAU_L_33___Fxlgebrev___svar_pe_spm._50_
SAU_L_33___Svar_pe_spm._50

Spm. 51

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8/12-11, jf. L 33 – samrådsspm. D, til justitsministeren
Besv. SAU 51 (L 33) [DOK295795]
Spørgsmål 51 på L 33

Spm. 52

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8/12-11, jf. L 33 – samrådsspm. C, til beskæftigelsesministeren
Spørgsmål 52 på L 33
Supplerende svar til samrådsspørrgsmål C
Folketingsbesvarelse SAU L33 nr 52

Spm. 53

Spm. om ministeren kan tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8/12-11, jf. L 33 – samrådsspm. F og G, til ministeren for sundhed og forebyggelse
SAU L 33 - svar på spørgsmål 53
Spørgsmål 53 på L 33

Spm. 54

Spm. om, hvorfor ministeren med besvarelse af spørgsmål nr. S 537 ikke mener, at afgiftsstigningerne vil medføre betydelige miljømæssige konsekvenser, til skatteministeren
Spørgsmål 54 på L 33
Svar på L 33 spm 54 [DOK602758]

Spm. 55

Spm. om, hvad en flaske vin gennemsnitligt sælges for i danske butikker og dermed også oplyse den gennemsnitlige prisforhøjelse for vin som følge af afgiftsstigningen, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 55 [DOK602761]
Spørgsmål 55 på L 33

Spm. 56

Spm. om at oplyse, om § 20 spm. S 976 er besvaret ud fra antallet af fuldtidsbeskæftigede eller antallet af berørte personer, til skatteministeren
Spørgsmål 56 på L 33
Svar på L 33 spm 56 [DOK602763]

Spm. 57

Spm. om at oplyse, om ministeren både har inkluderet stigende grænsehandel i Tyskland og i Sverige i besvarelsen af de to spørgsmål, eller om ministeren udelukkende har forholdt sig til den dansk-tyske grænsehandel, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 57 [DOK602765]
Spørgsmål 57 på L 33

Spm. 58

Spm. om at bekræfte, at der må formodes at ske en stigning i grænsehandelen med varegrupper, der ikke direkte berøres af afgiftsstigninger som f.eks øget grænsehandel med spiritus og almindelige fødevarer, til skatteministeren
Spørgsmål 58 på L 33
Svar på L 33 spm 58 [DOK602766]

Spm. 59

Spm. om, hvordan en stigning i grænsehandelen på de direkte berørte varegrupper med hele 31 pct. kan være "begrænset" som ministeren tidligere har givet udtryk for med besvarelsen af SAU alm. del – spm. 123, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 59 [DOK602767]
Spørgsmål 59 på L 33

Spm. 60

Spm. om, hvilke særlige tiltag der vil blive taget for at sikre beskæftigelse for de op til 390 personer, der forventes at miste deres job som følge af afgiftsstigningerne i lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 60 på L 33
Svar på L 33 spm 60 [DOK602241]

Spm. 61

Spm. om, hvilken pris regeringen mener, at en pakke cigaretter med 20 stk. bør have, såfremt prisen skal hindre unge i at begynde at ryge, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 61 [DOK602775]
Spørgsmål 61 på L 33

Spm. 62

Spm. om, hvor stort et forbrugsfald på de enkelte varegrupper i lovforslaget, der er regnet med i Danmark, og hvor stor en forbrugsstigning på de enkelte varegrupper der forventes uden for Danmarks grænser, til skatteministeren
Spørgsmål 62 på L 33
Svar på L 33 spm 62 [DOK602777]

Spm. 63

Spm. om, hvorvidt 67 pct. afgift på en is er verdens højeste, til skatteministeren
Spørgsmål 63 på L 33
Svar på L 33 spm 63 [DOK602265]

Spm. 64

Spm. om, hvorfor der skal være så stor forskel på afgiften på 1 liter piskefløde og 1 liter is, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 64 [DOK602280]
Spørgsmål 64 på L 33

Spm. 65

Spm. om, hvor mange arbejdspladser regeringen forventer, at lovforslaget vil koste, til skatteministeren
Spørgsmål 65 på L 33
Svar på L 33 spm 65 [DOK603088]

Spm. 66

Spm. om, hvorvidt regeringen vil ændre ikrafttrædelsesdatoen, da den er ødelæggende for branchen, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 66 [DOK602283]
Spørgsmål 66 på L 33

Spm. 67

Spm. om, at beregninger viser, at afgiftsstigningerne medfører øget grænsehandel, hvilket også betyder mere CO2 udslip, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
Spørgsmål 67 på L 33
SAU L 33 - svar pe spm. 67

Spm. 68

Spm. om, hvorvidt ministeren planlægger nogle særlige initiativer i forhold til at imødegå øget arbejdsløshed i bl.a. Sønderjylland, som følge af fyringer i detailbranchen, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
SAU L 33 - svar pe spm. 68
Spørgsmål 68 på L 33

Spm. 69

Spørgsmål om, hvilken indflydelse det har på udkantsområderne, hvis færgeruter må lukke, eller nedsætte frekvensen på grund af færre norske og svenske indkøbsturister, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
SAU L 33 - svar pe spm. 69
Spørgsmål 69 på L 33

Spm. 70

Spm. om, hvordan afgiftsændringerne harmonerer med regeringens fokus på at skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
OVESENDELSE SAU spm. 67-70
SAU spm 70
OVESENDELSE SAU spm. 67-70 1056520
Spørgsmål 70 på L 33

Spm. 71

Spm. om størrelsen af provenuet på sukkerfri is, til skatteministeren
Spørgsmål 71 på L 33
Svar på L 33 spm 71 [DOK602778]

Spm. 72

Spm. om betydningen af afgiftsstigningerne for nordmænd og svenskeres indkøb i Danmark, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 72 [DOK602779]
Spørgsmål 72 på L 33

Spm. 73

Spm. om, vilken betydning afgiftsstigningerne har for mikrobryggerierne, til skatteministeren
Spørgsmål 73 på L 33
Svar på L 33 spm 73 [DOK602780]

Spm. 74

Spørgsmål om, hvorfor sukkersygepatienter skal beskattes yderligere, til ministeren for sundhed og forebyggelse
SAU L 33 - Svar på spørgsmål 74
Spørgsmål 74 på L 33

Spm. 75

Spm. om, hvorvidt ministeren overvejer at kontakte grænsekøbmændene i forhold til en lignende frivillig aftale om (slik sælges i mindre pakninger), til ministeren for sundhed og forebyggelse
SAU L 33 - Svar på spørgsmål 75
Spørgsmål 75 på L 33

Spm. 76

Spm. om, hvorvidt det vil føre til en ændring i forbrugsvanerne, hvis spiritus bliver billigere, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Spørgsmål 76 på L 33
SAU L 33 - Svar på spørgsmål 76

Spm. 77

Spm. om, hvorvidt den svenske fjernelse af sodavandsafgiften har betydet, at svenskerne lever kortere tid, til ministeren for sundhed og forebyggelse
SAU L 33 - Svar på spørgsmål 77
Spørgsmål 77 på L 33

Spm. 78

Spm. om, på hvilket tidspunkt den tidligere regering har fremsat forslag om at opstille grænsebomme, til justitsministeren
Spørgsmål 78 på L 33
Besv. SAU 78 (L 33) [DOK297001]

Spm. 79

Spm. om, hvor stor en andel af det illegale marked for afgiftspligtige produkter - såsom sodavand, øl og cigaretter - ministeren vurderer, at rockerne sidder på, til justitsministeren
Besv. SAU 79 (L 33) [DOK297005]
Spørgsmål 79 på L 33

Spm. 80

Spm. om, hvor mange færre førtidspensionister forslaget vil medføre, til beskæftigelsesministeren
Spørgsmål 80 på L 33
TIL FT_SAU_svar på spørgsmål 80 til L 33

Spm. 81

Spm. om, hvad der ligger til grund for, at Skatteministeriet vurderer, at tabet af arbejdspladser kun er halvt så stort, som Dansk Erhverv har beregnet, til skatteministeren
Svar på L 33 spm 81 [DOK602776]
Spørgsmål 81 på L 33

Spm. 82

Spm. om at oplyse prisforskellen mellem frugtbaserede og spiritusbaserede sodavandsprodukter med lavt alkoholindhold (under 6 pct.) på nuværende tidspunkt og efter lovens vedtagelse, til skatteministeren
Spørgsmål 82 på L 33
Svar på L 33 spm 82 DOK606030

Spm. 83

MFU spm. om ministeren anser det for at være fremmende for væksten i dansk erhvervsliv, at man med den meget kort varslede vedtagelse af nye skatter og afgifter pr. 1. januar 2012 pålægger detailhandlen krav om at skulle beregne afgift på mange varenumre på mindre end én uge, til skatteministeren
Spørgsmål 83 på L 33
Svar på L 33 spm 83 [DOK610625]

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for beregningsteknikkerne bag grænsehandelseffekter generelt, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om at redegøre for, hvornår der regnes med ketchupeffekter, og hvornår der ikke gør, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om at redegøre for beskæftigelseseffekten af grænsehandel, til skatteministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter og beskæftigelsesministeren

Spm. D

Samrådsspm. om at redegøre for konsekvenserne for illegal handel som følge af øgede afgiftsstigninger på typiske grænsehandelsprodukter, til skatteministeren, justitsministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Spm. E

Samrådsspm. om at redegøre for tidligere erfaringer med ændringer i afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, til skatteministeren

Spm. F

Samrådsspm. om at redegøre for de sundhedsmæssige effekter af de stigende afgifter, til skatteministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse

Spm. G

Samrådsspm. om at rededegøre for hver enkelt afgiftsforhøjelses påvirkning af middellevetiden i Danmark, til skatteministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.