L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.).

Lovforslaget er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Lovforslaget indebærer, at der indføres en kompenserende indeksering af satserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med henholdsvis 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Desuden forenkles reglerne for betaling af afgift af elektriske glødelamper, således der fastsættes én afgiftssats uanset længden af glødelampen. Endelig foreslås en omlægning af drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven til et bidrag i lov om afgift af ledningsført vand.

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1384 af 28. december 2011

Bilag

Bilag 1

Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.)
Resumé af forslag til ændring af brændsfofforbrugsafgiftslove mm (Regulering af de l
Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven. lov om forskellige forbX
Oversendelsesskrivelse til SAU - høring af L 34 DOK586055 (2)

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 34 - Scannet høringssvar (1).PDF
L 34 - oversendelse af høringssvar DOK589428
L 34 (2).PDF

Bilag 4

Yderligere høringssvar, fra Skatteministeriet
Høringssvar - Dansk Erhverv - bemærkninger [DOK589851].PDF
L 34 - oversendelse af høringssvar [DOK589428]

Bilag 5

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 14. december 2011

Bilag 12

Yderligere høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 34- høringskema til høringssvar fra DANVA [DOK605689]
L 34 - høringssvar fra DANVA [DOK606204]X

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. beh., fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 19. december 2011 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan den kompenserende indeksering af satserne i brændstofforbrugsafgiftsloven vil påvirke salget af biler, til skatteministeren
svar på spm 1 DOK595546
Spørgsmål 1 på L 34

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved dette lovforslag isoleret set (og ikke den samlede beskæftigelseseffekt af regeringens finanslovsudspil), til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 34
Svar på spm 2 DOK596040

Spm. 3

Spm. om, hvordan øget afgift på kaffe og te kan have positive miljømæssig konsekvenser, til skatteministeren
L 34 - svar på spm 3 DOK595827
Spørgsmål 3 på L 34

Spm. 4

Spm. om, hvad den foreslåede kompenserende indeksering er udtryk for, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 34
Svar på spm 4 DOK596397

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om den valgte ”kompenserende indeksering” er et udtryk for den inflationsmæssige stigning i afgifterne, til skatteministeren
Svar på spm 5 DOK596796
Spørgsmål 5 på L 34

Spm. 6

Spm. om, hvordan ministeren forventer, at antallet i bilparken og antal solgte biler forventes at blive påvirket af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 34
Svar på spm 6 [DOK600931]

Spm. 7

Spm. om, er der i provenuberegningerne taget højde for, at der i forbindelse med beskatning af fri bil også sker en beskatning i forhold til bilens grønne ejerafgift, til skatteministeren
Svar på spm 7 [DOK608977]
Spørgsmål 7 på L 34

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.