B 11 Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.

Forslaget er forkastet

Fremsat den: 9. november 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 8. december 2011

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.